Kjellerup Lokalråd vil arbejde med følgende ideer vedrørende Kjellerups udvikling og fremtid:

 

Arbejdspladser

Vi ser gerne, at Silkeborg Kommune understøtter kommunale arbejdspladser i Kjellerup.

Vi ser gerne, at Silkeborg Kommune tænker Kjellerup ind, når der oprettes nye arbejdspladser.

 

Byudvikling

Vi ser et behov for flere boliger i Kjellerup på baggrund af Silkeborg Kommunes vækstprognoser.

Vi ser gerne en udvikling, der tilgodeser diversitet i bebyggelse og befolkning.

Vi ser gerne. at der stilles attraktive industrigrunde til rådighed i Kjellerup

Vi ønsker, at trafikforhold indgår i byplanlægningen af hensyn til alle typer trafikanter.

 

Børn og unge

Vi ønsker, at der er gives gode og attraktive tilbud til børn og unge i Kjellerup.

Vi ønsker en bred vifte af tilbud, så flere børn og unge kan deltage i fællesskaber.

 

Detailhandel

Vi ønsker at understøtte detailhandelen i midtbyen med størst mulig variation af brancher.

Vi ser gerne at butikkerne samles i nærheden af torvet.

 

Idræt

Vi ønsker stærke og aktive idrætsforeninger.

Vi ønsker at idrætsforeningerne samarbejder om et bredt tilbud om ”folkeidræt” til børn og voksne.

 

Kultur

Vi ønsker et bredt kulturelt tilbud Kjellerup

Sammenhæng/sammenhold/lokalbevidsthed

Vi ønsker at understøtte arrangementer, der samler og skaber fællesskab.

 

Sundhed

Vi vil have fokus på at forbedre sundhedsprofilen

Æstetik

Vi ønsker at værne om de smukke partier i og omkring byen og i naturen omkring byen.