• et stort udbud af butikker
 • et sportel i forbindelse med Arena Midt
 • en styrkelse af Kjellerup som centerby
 • en god infrastruktur
 • en god udnyttelse af placeringen tæt ved den nye motorvej
 • en udbygning af den kollektive trafik
 • en let adgang til kollektiv trafik for pendlere
 • en udbygning af både bosætning og erhverv
 • en styrkelse af det lokale fodboldhold
 • en energirigtig by med fokus på grøn teknologi
 • en dynamisk "grøn" bosætning
 • en helhedsplan for byen med grønne områder integreret i boligområderne med "fingerplanen" som en del af visionen
 • en fremadrettet by med plads til alle generationer