Projekt Skovbakken:

Kultur- og  Fritidsafdelingen har sat fokus på det åbne område mellem Vestergade og Hallen for at få belyst, hvordan det tidligere mødested med sommerrestaurant og dansested bedst muligt kan udnyttes i dag.

Grundtanken er, at stedet skal gøres levende og kobles sammen med byen og de grønne arealer ved Krabbes Grønne Ring - og at genetablere en bynær park til ophold, aktiviteter og leg.