Projekt Arenaparken

Kultur- og Fritidsafdelingen har sat fokus på den grønne fælled/mark umiddelbart nord for Arena Midt for at få belyst, hvordan man kan udnytte områdets og landskabets potentialer bedst muligt set i sammenhæng med sportscentret.

Grundtanken er, at stedet skal være et naturligt samlingspunkt og udflugtsmål for en bred gruppe mennesker - ikke kun for sportsudøvere - men også for familier, skoleklasser, institutioner og andre, der har behov for rekreative rammer til fysisk udfoldelse.