Silkeborg Kommune vil have Danmarks bedste nærdemokrati

Et tæt samspil mellem borgere, politikere og administration giver det bedste grundlag for at træffe de kommunale beslutninger - og de bedste resultater!

Læs mere om "Lokalråd og nærdemokrati"

Lokalråd, bruger- og interesseorganisationer, politikere og embedsmænd har sammen bidraget til definering af de syv udsagn, der udgør "Kodeks for godt nærdemokrati