Lokalrådet på Torvet

KJELLERUP LOKALRÅD er et upolitisk samarbejdsorgan, som har til formål at varetage områdets interesser i forhold til Silkeborg Kommune.

Vi arbejder for at sikre udviklingen af et levende og bæredygtigt nærmiljø med liv, vækst og udfoldelsesmuligheder for alle.

Lokalrådet opfordrer alle til at bidrage med ideer til og/eller ønsker for områdets udvikling. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål.


Lokalrådet "i marken"