• Kjellerup er "den lille by i den store"
  • Kjellerup er en "grøn" by med gode rekreative områder og stisystemer i forbindelse med boligområderne
  • Kjellerup er en tryg by, hvor man kommer hinanden ved
  • Kjellerup har gode leje- og ejerboliger til rimelige priser
  • Kjellerup har mange andre kvaliteter, bl.a.:
    • Det er let at handle i Kjellerup
    • Det er let at komme til og fra Kjellerup
    • Der er pasningsgaranti og en god skole med overbygning til børnene

Det er godt at være barn, voksen og ældre i Kjellerup