• Kjellerup har et smukt torv i byens centrum med omkringliggende specialbutikker, café, supermarkeder og gratis parkeringspladser
  • Kjellerup har et sundhedscenter, lægehuse, tandlægeklinikker og fitnesscentre
  • Kjellerup har Mosaikken, som er et videns-, lærings- og kulturhus med bibliotek og skole
  • Kjellerup har Aktivitetscentret Alhuset, som er åbent for pensionister, foreninger og brugergrupper
  • Kjellerup har en gennemtænkt byplan, der ligner Københavns "fingerplan"
  • Kjellerup har bynære grønne områder
  • Kjellerup har et godt handelsliv
  • Kjellerup har et aktivt erhvervsliv
  • Kjellerup har et godt socialt "klima" med grobund for fællesskaber