Formandens beretning for lokalrådets arbejde 2019-2020 kan ses her:

Beretning 19 20